Chemické

 • Cit pri držaní: čiastočne
 • Priedušnosť z dlaňovej časti: NIE
 • Protišmykovosť zasucha/s olejmi: ÁNO/čiastočne
 • Odolnosť voči kontaktnému teplu do 100 °C: vybrané modely ÁNO
 • Odolnosť voči prieniku olejov z dlaňovej časti: ÁNO
 • Odolnosť voči prerezaniu: NIE
 • odolnosť voči niektorým chemikáliám: ÁNO
 • Antistatické vlastnosti: NIE

Termíny a definície

degradácia
škodlivá zmena jednej alebo viacerých vlastností materiálu ochranných rukavíc spôsobená stykom s chemikáliou
POZNÁMKA 1 k heslu Označenia degradácie môžu zahŕňať odlupovanie, napučiavanie, rozpad, skrehnutie, zmenu zafarbenia, zmenu rozmerov, vzhľad, tvrdnutie, mäknutie atď.

penetrácia
prienik chemikálie materiálmi, švami, dierkami alebo inými nedokonalosťami materiálu ochranných rukavíc na úrovni, ktorá nie je molekulárna

permeácia
proces, pri ktorom chemikália prechádza materiálom ochranných rukavíc na molekulárnej úrovni
POZNÁMKA 1 k heslu Permeácia zahŕňa nasledujúce kroky:

 • absorpciu molekúl chemikálie povrchom materiálu (vonkajšou stranou), ktorý je v kontakte s chemikáliou;
 • difúziu absorbovaných molekúl v materiáli;
 • desorpciu molekúl z protiľahlého (vnútorného) povrchu materiálu

materiál ochranných rukavíc
materiál alebo kombinácia materiálov použitých na ochranných rukaviciach, ktoré majú izolovať ruky alebo ruky a paže od priameho kontaktu s nebezpečnými chemikáliami

AQL – prípustná úroveň akosti

Je statický parameter miery zhodnosti alebo predpokladanej kvality vyrobeného tovaru.
Vzťahuje sa na všetky typy výroby prebiehajúce v dávkach (šaržiach) a slúži ako prostriedok splnenia stanovených štandardov pre daný výrobný priemer.
Chemické rukavice tvoria nenahraditeľnú ochrannú bariéru. Z toho dôvodu by pracovníci nemali byť vystavení nebezpečenstvu použitia chybných rukavíc, hoci sa to môže zriedka stať.

Prejsť na začiatok