Chemické

 • Cit při úchopu: částečně
 • Prodyšnost z dlaňové části: NE
 • Protiskluzovost za sucha/s oleji: ANO/částečně
 • Odolnost kontaktnímu teplu do 100 °C: vybrané modely ANO
 • Odolnost průniku olejů z dlaňové části: ANO
 • Odolnost průřezu: NE
 • Odolnost proti některým chemikáliím: ANO
 • Antistatické vlastnosti: NE

Termíny a definice

degradace
škodlivá změna jedné nebo více vlastností materiálu ochranných rukavic způsobená stykem s chemikálií
POZNÁMKA 1 k heslu Označení degradace mohou zahrnovat odlupování, bobtnání, rozpad, zkřehnutí, změnu zabarvení, změnu rozměrů, vzhled, tvrdnutí, měknutí atd.

penetrace
průnik chemikálie materiály, švy, dírkami nebo jinými nedokonalostmi materiálu ochranných rukavic na úrovni, která není molekulární.

permeace
proces, při kterém chemikálie prochází materiálem ochranných rukavic na molekulární úrovni
POZNÁMKA 1 k heslu Permeace zahrnuje následující kroky:

 • absorpci molekul chemikálie povrchem materiálu (vnější stranou), který je v kontaktu s chemikálií;
 • difúzi absorbovaných molekul v materiálu;
 • desorpci molekul z protilehlého (vnitřního) povrchu materiálu

materiál ochranných rukavic
materiál nebo kombinace materiálů použitých na ochranných rukavicích, které mají izolovat ruce nebo ruce a paže od přímého kontaktu s nebezpečnými chemikáliemi

AQL – přípustná úroveň jakosti
Je statický parametr míry shodnosti nebo předpokládané kvality vyrobeného zboží.
Vztahuje se na všechny typy výroby probíhající v dávkách (šaržích) a slouží jako prostředek splnění stanovených standardů pro daný výrobní průměr.
Chemické rukavice tvoří nepostradatelnou ochrannou bariéru. Z toho důvodu by pracovníci neměli být vystaveni nebezpečí použití vadných rukavic, ačkoliv se to může zřídka stát.

Přesunout se na začátek